nganh-thuong-mai-dien-tu-dtu

Ngành Thương mại Điện tử (E-commerce)

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Đại học Duy Tân đã liên tục cập nhật chương trình đào tạo và trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết các bạn có thể tự tin và phát triển sự nghiệp thành công trong ngành nghề này

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Đại học Duy Tân đã liên tục cập nhật chương trình đào tạo và trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết các bạn có thể tự tin và phát triển sự nghiệp thành công trong ngành nghề này

Both comments and trackbacks are currently closed.