bat-song-nganh-thuong-mai-dien-tu-dtu

Ngành Thương mại Điện tử - đón đầu xu hướng cùng Đại học Duy Tân

Sinh viên ngành Thương mại Điện tử tại Đại học Duy Tân sẽ được đào tạo về các phương thức quản lý và giao dịch bằng Công nghệ Thông tin trên các hệ thống CRM và ERP phổ biến của SAP, Microsoft hay Oracle

Sinh viên ngành Thương mại Điện tử tại Đại học Duy Tân sẽ được đào tạo về các phương thức quản lý và giao dịch bằng Công nghệ Thông tin trên các hệ thống CRM và ERP phổ biến của SAP, Microsoft hay Oracle

Both comments and trackbacks are currently closed.