Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 201, Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3650.403 (ext 128)
  • Email:
  • Website: http://kqtkd.duytan.edu.vn/

Hỗ trợ