NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THI KHỐI NÀO (1)

thương mại điện tử là gì

Thương mại Điện tử là việc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử

Thương mại Điện tử là việc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử

Both comments and trackbacks are currently closed.