nganh-thuong-mai-dien-tu

Ngành Thương mại Điện tử - ngành học đón đầu xu hướng 4.0

Trong bối cảnh phát triển công nghệ 4.0 hiện nay thì Thương mại điện tử tiếp tục khẳng định là xu thế phát triển bền vững, bất chấp những khó khăn của kinh tế toàn cầu trong đại dịch covid-19

Trong bối cảnh phát triển công nghệ 4.0 hiện nay thì Thương mại điện tử tiếp tục khẳng định là xu thế phát triển bền vững, bất chấp những khó khăn của kinh tế toàn cầu trong đại dịch covid-19

Both comments and trackbacks are currently closed.