taobao-website

trang thương mại điện tử Taobao

Tại thị trường Đông Nam Á, Taobao đang có sự phát triển vượt bậc và được đánh giá là có thể sánh ngang ngửa với trang đối thủ như Amazon và eBay.

Tại thị trường Đông Nam Á, Taobao đang có sự phát triển vượt bậc và được đánh giá là có thể sánh ngang ngửa với trang đối thủ như Amazon và eBay.

Both comments and trackbacks are currently closed.