hoc-nganh-thuong-mai-dien-tu

đôi nét về thương mại điện tử

Thương mại Điện tử (E-Commerce) là mô hình hoạt động kinh doanh trực tuyến mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên internet

Thương mại Điện tử (E-Commerce) là mô hình hoạt động kinh doanh trực tuyến mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên internet

Both comments and trackbacks are currently closed.