nganh-thuong-mai-dien-tu-dai-hoc-duy-tan

môn học trong ngành Thương mại điện tử tại ĐH Duy Tân

Sinh viên cũng sẽ được học các môn chuyên ngành như Quản lý dự án thương mại điện tử, Phân tích dữ liệu trong thương mại điện tử,…

Sinh viên cũng sẽ được học các môn chuyên ngành như Quản lý dự án thương mại điện tử, Phân tích dữ liệu trong thương mại điện tử,…

Both comments and trackbacks are currently closed.