the-he-gen-z-va-thoi-quen-mua-sam

Ảnh hưởng của Thương mại Điện tử đối với thế hệ gen Z

Thói quen mua sắm của gen Z thì họ chủ yếu mua sắm trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử; đặc biệt là nền tảng Shopee (91.5%)

Thói quen mua sắm của gen Z thì họ chủ yếu mua sắm trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử; đặc biệt là nền tảng Shopee (91.5%)

Both comments and trackbacks are currently closed.