mo-hinh-B2B

Mô hình thương mại điện tử B2B – Doanh nghiệp với Doanh nghiệp 

Ưu điểm của mô hình kinh doanh này là quy mô đơn hàng thường lớn và các đơn hàng lặp lại rất phổ biến, nếu bạn duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. 

Ưu điểm của mô hình kinh doanh này là quy mô đơn hàng thường lớn và các đơn hàng lặp lại rất phổ biến, nếu bạn duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. 

Both comments and trackbacks are currently closed.