thuong-mai-dien-tu-la-gi

thương mại điện tử

Thương mại Điện tử chủ yếu tập trung vào các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, giáo dịch, thanh toán, vận chuyển,… thông qua internet.

Thương mại Điện tử chủ yếu tập trung vào các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, giáo dịch, thanh toán, vận chuyển,… thông qua internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.