mo-hinh-kinh-doanh-la-gi1

mô hình kinh doanh gồm ba thành phần chính

Mô hình kinh doanh gồm những phần chính như thiết kế, xây dựng, cung cấp dịch vụ và giao dịch mua bán hàng, quan hệ khách hàng, đối tác, phân khúc khách hàng, phương thức thanh toán,…(Ảnh minh họa)

Mô hình kinh doanh gồm những phần chính như thiết kế, xây dựng, cung cấp dịch vụ và giao dịch mua bán hàng, quan hệ khách hàng, đối tác, phân khúc khách hàng, phương thức thanh toán,…(Ảnh minh họa)

Both comments and trackbacks are currently closed.