ban-hang-truc-tuyen

Bán hàng trực tuyến (online)

Các công việc chủ yếu trong vị trí này bao gồm đặt hàng, quản lý kho hàng, giao hàng và xử lý đơn hàng.

Các công việc chủ yếu trong vị trí này bao gồm đặt hàng, quản lý kho hàng, giao hàng và xử lý đơn hàng.

Both comments and trackbacks are currently closed.